Chuyển tới nội dung

Giới thiệu

Chính sách riêng này giải thích cách mcw77 thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.

Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là các thông tin có thể được sử dụng để xác định bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại hoặc địa chỉ IP.

Thu thập thông tin cá nhân

Mcw77 thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn:

 • Đăng ký tài khoản trên mcw77
 • Đặt hàng trên mcw77
 • Liên hệ với mcw77
 • Sử dụng nhiều tính năng của mcw77

Mcw77 cũng có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn từ các nguồn khác, chẳng hạn như các trang web và ứng dụng của bên thứ ba.

Sử dụng thông tin cá nhân

Mcw77 sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn
 • Liên hệ với bạn về sản phẩm và dịch vụ của mcw77
 • Cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mcw77
 • Để mục đích marketing

Chia sẻ thông tin cá nhân

Mcw77 có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba sau:

 • Các nhà cung cấp dịch vụ của mcw77, chẳng hạn như các công ty xử lý thanh toán và các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển
 • Các đối tác marketing của mcw77
 • Cơ quan chính phủ khi cần thiết

Mcw77 sẽ không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba khác cho mục đích marketing của họ mà không có sự đồng ý của bạn.

Quyền của bạn

Người chơi có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền yêu cầu mcw77 ngừng sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích marketing.

Để thực hiện các quyền của mình, vui lòng liên hệ với mcw77 theo địa chỉ email: [email protected].

Bảo mật

Mcw77 sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ.

Thay đổi chính sách

Mcw77 có thể thay đổi chính sách riêng tư này theo thời gian. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, mcw77 sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên trang web của mcw77.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách riêng tư này, vui lòng liên hệ với mcw77 theo địa chỉ email [email protected]

Những thay đổi đáng chú ý trong chính sách riêng tư mới nhất

 • Chính sách riêng tư mới nhất của mcw77 cung cấp thêm thông tin về cách mcw77 thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.
 • Chính sách mới cũng nêu rõ các quyền của bạn đối với thông tin cá nhân của mình và cách bạn có thể thực hiện các quyền đó.
 • Ngoài ra, chính sách mới cập nhật các biện pháp bảo mật mà mcw77 sử dụng để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.